Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Penzion u Kňourků veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Penzion u Kňourků s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Penzion u Kňourků zpracovává tyto osobní údaje:

• email
• jméno a příjmení
• adresu
• telefon
• popřípadě název firmy a IČO

Písemné dotazy na e-mail info@penzionyuknourku.cz budou vyřízeny v nejbližší možné době.